Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

Företagsinformation

Taras Hallgren & Son AB
Eckens väg 34, 43333 Partille
Telefon: 031-3400285
Bankgiro: 748-0627
Bank: SEB
Orgnr: 556186-6285
Email: kundtjanst@taras.se

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (Kunden) gör en beställning via www.taras.se och tillhörande sidor. Avtal ingås mellan Kunden och Taras Hallgren & Son AB, org. nr. 556186-6285 (Säljaren). Ett avtal ingås först när Säljaren har bekräftat Kundens beställning och Kunden har mottagit orderbekräftelsen. För att göra ett köp via webbutiken måste Kunden godkänna villkoren. Vid godkännandet accepterar Kunden villkoren och bekräftar att han eller hon har tagit del av dem. Beställningar kan endast göras av personer över 18 år som inte står under förmyndarskap.

Personuppgifter & Sekretesspolicy

De person- och kontaktuppgifter Kunden lämnar till Säljaren i samband med köp eller annan kontakt hanteras med största respekt och i enlighet med Svenska Personuppgiftslagen (PUL) samt övrig tillämplig lagstiftning på området. När Kunden lägger en beställning godkänner Kunden att Säljaren använder och lagrar Kundens uppgifter i sitt datasystem för att Säljaren ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Uppgifterna Kunden lämnar och som Säljaren sparar kring Kundens köp används för att kunna administrera Kundens inköp och i eget marknadsföringssyfte (ex. genom att informera Kunden om nyheter och erbjudanden). Säljaren vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig Kundens personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Säljaren lämnar ut nödvändig information om Kunden till Schenker för att bolaget ska kunna leverera varor och leveransavisera samt till Bambora AB och Lindorff Sverige AB (Lindorff) för att hantera betalningen.

Kunden har rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter (kostnadsfritt en gång per år), att registrerade uppgifter ändras och att registrerade uppgifter raderas.

Priser och avgifter

Priser på www.taras.se anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms.

Det är fri frakt inom hela Sverige för landfasta destinationer. Om det tillkommer extraavgifter för icke-landfasta destinationer som belastar Säljaren kommer dessa avgifter att debiteras Kunden.

Vid leverans till utlandet tillkommer extra fraktkostnader.

Överlåtelse av kundfordran

Genom godkännande av dessa allmänna villkor godkänner Kunden att Säljaren överlåter sina kundfordringar till Bambora AB och Lindorff. Observera att betalning med betalningsfriande verkan inte sker till Säljaren utan till Bambora AB och Lindorff.

 

Betalningssätt och villkor

Kunden kan betala med kort och via faktura. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora AB tillsammans med Bambora ABs samarbetspartner Lindorff.

 

Kortbetalning

Kortbetalning accepteras med Visa, MasterCard och Maestro. Bambora AB debiterar Kundens betalkort direkt vid beställning.

 

Faktura & delbetalning

Lindorff erbjuder Kunden faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör betalning av Kundens köp genom faktura eller delbetalning.
Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. En aviavgift om 29 kr tillkommer. Lindorff förbehåller sig rätten till uttagande av övriga kostnader och avgifter såsom påminnelseavgift, förseningsavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om 24 procent från fakturans förfallodag.

Efter genomfört köp skickas fakturan till Kundens folkbokföringsadress. Kunden kan därefter välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på bill.lindorff.se.

För att kunna använda tjänsten krävs att Kunden vid köptillfället är bosatt i Sverige och är minst 20 år. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner. Det förutsätts att Kunden har skött tidigare ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik. En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Lindorff påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om Kunden, t ex banker.

För delbetalning gäller för närvarande de prisuppgifter som följer av länken.

För frågor om faktura eller delbetalning hänvisas Kunden till Lindorffs kundtjänst. Kontakta Lindorff via e-post bill@lindorff.se eller via telefon på 0771-409230, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

För fullständiga villkor för Lindorffs faktura- och delbetalningstjänst se följande länkar:
Allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

Leveransvillkor

Möblerna tillverkas efter beställning. Normal leveranstid är 4-6 veckor från det att Säljaren har bekräftat beställningen. Vid bekräftelse skickas ett preliminärt leveransdatum till Kunden. Om leveransförseningar eller avvikelse uppstår utifrån det preliminära leveransdatumet meddelar Säljaren Kunden via e-post eller telefon under förutsättning att Kunden har försett Säljaren med dessa uppgifter. Vid leveransförsening om mer än 3 månader har Kunden rätt att häva köpet.

För dagsaktuell beräknad leveranstid ombeds Kunden kontakta Säljaren på 031-3400285.

Leveranssätt

Leverans utförs av Schenker. Schenker aviserar dagen innan leverans till det telefonnummer som Kunden har angivit. Godset kommer att ställas av på tomtgräns/port. Kunden är själv ansvarig för inbärning. I tjänsten ingår ett leveransförsök enl. överenskommen tid. Är Kunden trots detta inte anträffbar på överenskommen tid för att motta sin leverans kan ny leveranstid avtalas mot en tillkommande fraktavgift på 650 kr. Vägen fram till leveransadressen ska vara framkomlig för en lastbil. Går det inte att köra ända fram till leveransadressen kommer Kunden i stället att få hämta godset på närliggande terminal.

Transportskador

Vid leverans ska godset alltid kontrolleras. Kunden ska notera avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) på frakthandlingen/handscannern som ska signeras av chaufför och Kunden. Samma förfarande gäller vid hämtning av paket/gods hos paketombud/godsterminal. För en effektiv hantering ska anmälan omgående göras till Säljaren kundtjänst på tel. 031-3400285 eller via e-post till kundtjanst@taras.se. Vidare bör digitala bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till kundtjanst@taras.se.

Ångerrätt

Vid köp i Säljarens webbutik eller via telefon gäller distanshandelslagen. Eftersom möblerna specialtillverkats enligt Kundens anvisningar får Kunden och Säljaren avtala bort ångerrätten. Genom detta avtal godkänner Kunden att ångerrätten inte gäller vid köp på www.taras.se eller via telefon.

Reklamationer

Kunden har tre års reklamationsrätt, avseende produktfel, enligt konsumentköplagen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Reklamationsrätten förutsätter att monteringsanvisningarna har följts och att normal aktsamhet iakttagits. Kunden kan underlätta sin reklamation genom att dokumentera ev. synliga skador/förändringar med bilder. Vid godkänd reklamation står Säljaren för returfrakten. I de fall reklamation inte godkänns faktureras fraktkostnaden till Kunden i efterhand.

Force majeure

Säljaren är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en force majeure-händelse inkluderande med inte begränsat till åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud eller en onormal nedgång i marknaden.

Tryckfel m.m.

Säljaren reserverar sig för eventuella ”tryckfel” i produktinformation och för att bilder inte alltid visar produkternas verkliga utseende. Bildernas färger kan variera beroende på datorskärm och inställningar.

Tvist

Vid eventuell tvist har Kunden rätt att få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden.

Immateriella rättigheter

Fotografier som publiceras av Säljaren har olika rättighetsinnehavare och vid önskemål om användning av dessa i andra sammanhang krävs att Kunden kontaktar Säljaren.

Montering

Kunden uppmanas härmed att läsa och följa monteringsanvisningarna noga. Modulerna ska hanteras med varsamhet så att de inte får märken. Alla möbler måste förankras noga i väggen för att undvika att de välter.

Inbärning

Möbeln kommer att levereras i stora moduler vilket kan kräva att flera personer hjälper till att lyfta in. Ett tips är att öppna förpackningen ta ut eventuell inredning och luckor för att göra modulerna enklare att bära. Det är viktigt att Kunden innan beställning kontrollerar så att det går att få upp stommarna i eventuella trapphus, trappor, smala passager etc. Maxmåtten som skall gå att få in i hemmet är varje stommes enskilda yttermått.